Vælg sprog
Dansk
Engelsk
Tysk
 
Nyhedsbrev
Tilmeld nyhedsbrev
Billedserier
Hent Adobe Flash player
Businesspark Struer Facilities
GamesOntrack New Office facilities at Fælledvej 17, 7600 Struer.

Gamesontrack®GT-position


GT-Position bestanddele

Systemet består af 4 dele. Pakker GT-Position standard og GT-Position Plug&Play adskiller sig kun fra at Standard har en sender til indbygning mens Plug&Play har batterisender.

1) En lille central som via en USB forbindes til din PC. Centralen styrer hvilke tog, der sender hvornår og modtager alle afstandsinformationer fra modtagerne. Centralen pritoterer også mellem holdende tog og kørende tog. Centralen kræver ingen strømforsyning.

2) En sender med en ultralyds - sender i et tog. Senderen har størrelse som en dekoder, og ultralyds delen er 12 eller 10 mm i diameter. Indbygges så senderen får lidt fri luft. Feeks under en ventillations rist, under et udstødningsrør, ved et vindue, eller integreret kullene på tenderen. Strømforsynes fra skinnestrøm i toget. Der findes også batterisender i forskellige former med container eller til fri indbygning.

3) To eller flere modtagere som sættes over og udenfor banen. Hvis man kun viser i 2D er to modtagere nok, som så opsættes udenfor banen. Har man skyggebanegård eller anlæg større end 6x6 m bør man have ekstra modtagere.

4) PC-software, som leveres integreret med GT-Command. GT-Position SW varetager opsætning og tilslutning af tog og modtagere, plotning af bane, beregning af sporplan, tegning af virtuelle blokke, samt tracking af tog på sporplanen. GT-Command varetages automations og overvågnings arbejdet.  

GT-Position - Hvad gør GT-position for dit modelanlæg

GT-position er den ultimative GPS for dine tog. Hvert tog har et Unikt LokID.

Først og fremmest tegner GT-position selv dine sporanlæg. Det sker ved at lade et tog med sender køre på hele anlægget og plotte mange punkter tæt ved hinanden. Derpå kan du manuelt korrigere nogle af punkterne, hvis du f.eks har en tunnel, som ikke er plottet helt præcist. GT-position bygger så din sporplan geometrisk korrekt.

Når sporplanen er bygget følger GT-position alle tog med en sender på sporplanen og viser grafisk som en anden GPS hvad de hedder, hvor de kører og hvilken retning. Der udbygges senere med hastighed og andre informationer.

Du kan så på sporplanen indlægge "Virtuelle blokke". Dem bruger du ligesom de normale blokke til at registrere, at nu er et tog netop her. Det nye er  at du i både Monitor og i Automation registrerer netop hvilket tog der er i denne bestemte virtuelle blok. Nu kan du så køre med automatikken og f.eks kun skifte et bestemt spor eller sætte et bestemt signal eller trigge en bestemt lydfunktion i et bestemt tog når netop det tog passerer, og ikke blive påvirket af at andre tog kører over de samme virtuelle blokke. Og derudover er de virtuelle blokke naturligvis lednings fri og du skal ikke isolere eller skære i skinner. Og du kan bare flytte dem, når du synes.

Det giver meget mere intensitet og du kan udnytte anlæg og dine mange tog meget mere, det skulle jo helst være det rigtige tog, der fløjter til afgang.

Udvidelse af automationer med henblik på positionering

Automations programmet er udvidet, så man individuelt kan styre med og betinge sig af hvor hvert enkelt tog befinder sig. Her beskrives 4 ændringer, som efterhånden vil slå igennem i de nye versioner af GT-command SW.

1) Betingelsen NLW betyder: Lad programmet vente med at gøre mere til den efterfølgende betingelse er opfyldt. En Normal kommando er NLW B4 besat, som venter på at B4 bliver besat med et tog. Eller NLW B4 fri, som venter på at B4 bliver fri for en sporsættelse.
I V 3.1 er tilføjet en betingelse som skrives NLW L21 B3. Den udtrykker, at vi venter på at netop lok med ID L21 besætter B4. Dvs det nytter ikke noget at f.eks L1101 besætter B4. Den bruges til at lave individuel togstyring og togautomation med.

2) I version 3.2 udvides med en variabel LBxx, f.eks LB4. LB4 indeholder LokID for netop det tog, som lige nu er i B4. Den bruges f.eks til at slukke lyd på tog, som kører ned på en skyggebanegård, eller at tude med det rigtige horn, når et tog passerer en overskæring. Man skulle jo ikke tro, det var så svært, men det kan normale styringsprogrammer kun når man deres tog køres i ruter, så man ved hvilket tog man taler til hele tiden.
Her skriver man følgende få linjer for at få et hvilket som helst tog til at tude i 1 sekund ved baneoverskæringen Blok 4 (B4):
NLW B4 besat "Vent på at et tog besætter B4"
LB4 horn til "Tud i hornet (den lok funktion som har navnet horn)"
pause 1 "Vent 1 sekund"
LB4 horn fra "Slå hornet fra"
gentag "Vent på et nyt tog"
Man kan jo udvide med at lade bommene gå ned, sætte blinklyset eller alt muligt

3) I version 3.2 udvides også med en Blok styrings funktion FBF: Vent på fri næste blok og kør igennem til den. Princippet i FBF er, at toget kigger fremad når det kører ind i en blok. Betingelsen for at køre igennem blokken, f.eks B3 og få grønt lys er, at der ikke er et tog i den efterfølgende blok f.eks B4. Ellers standses toget og genoptager først kørslen når B4 er fri. Til FBF hører 5 data: Denne Blok, f.eks B3, Kommende Blok, f.eks B4, hvor tit vi vil spørge på, om B4 er fri, f.eks hvert 2 sekunder, hvor hurtigt vi vil køre når vi sætter igang efter et stop, f.eks 40 km/t. D4 er det signal, som skal stilles til rødt eller grønt.
Se eksempler på anvendelse under kvik-guides under "Anvendelser og hjælp"

4) I version 3.2 følger en funktion til automatisk at finde og stille rute til en fri blok på et opmarchareal, eller en skyggebanegård - og til automatisk at stille rute til at køre ud igen:
FFB: Find første frie blok. FFB søger fra opmarchblokken de frie spor og stiller ruterne til den første frie. Se eksempler på anvendel i Kvik-guides under "Hjælp og Anvendelser"
Seneste nyt
15.11.21
GOTposition - Nyt brand for vores industri-løsninger
gotposition.com En...
Nemt og Hurtigt
Her sker det

Du har et LEGO(R) Tog Testlicens kort.
Download Program
Download LEGO tog layout til kørsel:
Download Layout

Se & bestil produkter:
Product Catalog

Få en GT-Command Testlicense:
Test license

Nyhedsbrev tilmelding: Til venstre i menuen

Find Fejlen


For enhver modeltogsentusiast er lednings- og kabelføring under anlægget en stor udfordring. Utallige er de ledningsbundter, som fra tid til anden skrottes, når anlægget bygges om. Og utallige er de fejlsøgninger hvor et problem skal findes blandt et virvar af ledninger, hvor man i længden ikke kunne holde farve, bundt, mærkning ajour. Men værst er vel, at rigtig mange entusiaster og rigtig mange unge synes, at det er for besværligt, og derfor kaster sig over alternativerne.Stemmestyring virker med det samme og er uhyre effektivt. Om det er far, der har headset på, eller om det er børnene, eller måske bedstefar, så kører det normalt første gang.

Fra mobiltelefonerne har man dårlige erfaringer med stemmestyring. Der skal man selv indtale sine kommandoer og lære systemet "mit sprog". Gamesontrack GT-Command er anderledes. Vi bruger biblioteker, som allerede er indtalt af 1000-4000 mennesker fra hele landet. Gennem vores intelligente kommandosyntaks og en helt ny endpoint-detektor har vi optimeret genkendelsen, så enhver med tydelig tale kan tage et headset på hovedet og få systemet til at lystre.
Læs mere
Rolig, rolig nu!
Bedst som jeg sad i stuen kom min søde hustru farende ind: "Hvorfor kører dit tog på Märklin-banen, er du klar over, at det fræser rundt?". Jeg svarede bare "Rolig, Rolig nu, der er styr på det!"
Læs mere
Links
Produktkatalog og prisliste:
Produktkatalog.

Prøv GT-Command: Prøve.

Nyhedsbrev tilmelding: Til venstre i menuen

Find Fejlen


For enhver modeltogsentusiast er lednings- og kabelføring under anlægget en stor udfordring. Utallige er de ledningsbundter, som fra tid til anden skrottes, når anlægget bygges om. Og utallige er de fejlsøgninger hvor et problem skal findes blandt et virvar af ledninger, hvor man i længden ikke kunne holde farve, bundt, mærkning ajour. Men værst er vel, at rigtig mange entusiaster og rigtig mange unge synes, at det er for besværligt, og derfor kaster sig over alternativerne.

Læs mere
GamesOnTrack.dk  |   Uhresøvej 35   |   7500  Holstebro  |   3070 3777  |   admin@gamesontrack.com